Freedom For ÖCALAN
Bîjî Kurd Û Kurdîstan !

Hacked By LiDeR Şeh0o